YRKESUTBILDNING I
SPECIALSÖK-PREPARATSÖK

MED INRIKTNING MOT VÄGGLÖSS.

En yrkesutbildning på ca 6-10 mån i specialsök på distans varvat med fysiska träffar där ekipaget före påbörjad utbildning genomför ett anlagstest med godkänt resultat. 

Hundens näsa används idag inom många olika yrkesområden, där den är helt överlägsen alla andra hjälpmedel. 

Sökhunden ska ha en bra sökuthållighet och kunna söka - hitta & markera den etikett som du lärt din hund att söka efter som t ex vägglöss och den måste kunna hålla en god koncentration när den arbetar och inte störas av sin omgivning. Hunden ska klara av att arbeta under långa perioder i varierande miljöer, samt fungera bland människor. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • är yrkesverksam inom de områden där vägglöss kan påträffas, t ex elektriker, snickare, hotellägare & camping, fastighetsägare, saneringsföretag, försäkringsbolag etc och som har en lämplig hund att utbilda till vägglushund.
 • har stor hundkunskap, gärna erfarenhet av t ex speciasök (röd kong classic), sök eller spårarbete med hund.
 • har en hund med stort föremålsintresse och sökintresse, kunna vistas i olika miljöer utan större svårigheter, samt vara socialt trygg med människor.
 • har en hund på minst 6 månader och inte äldre än 4 år, samt att den bör ej ha lärt sig andra preparat som kan störa sökarbetat inom vägglöss. (Gärna grundtränad i specialsök - röd kong classic).

Du måste kunna ta ett eget ansvar för din egen träning av hunden.

Utbildningen är individanpassad där vi bokar träningstillfällen utefter varje ekipage behov och utbildningen följer en tänkt stegringsplan mot operativt arbete med kvalitetssäkring där slutprovet (kvalitetssäkring) utförs av oberoende part som avslut av utbildningen. 

Träningspreparat (vägglöss) vid de fysiska utbildningsträffarna finns hos mig, men ni får själva köpa eget preparat för fortsatt träning hemma via laboratorium. 

Utbildningen är helt individanpassad där du bokar tid per timma eller hel/halvdag efter behov och överenskommelse.
Pris per timma: 1 000 kr inkl. moms.
Pris per heldag (8 tim): 7 000 kr inkl. moms.
Pris per halvdag (4 tim): 3 000 kr inkl. moms.

Utbildningens innehåll:

 • Mentalkunskap kopplat mot sökhunden
 • Sökhundens arbete
 • Sökhundens egenskaper
 • Urval av sökhundsämne
 • Hundens luktsinne
 • Etologi/beteendelära
 • Grundläggande sökövningar
 • Miljöträning
 • Inlärning – stegringsplan (Söka – Hitta – Markera)
 • Motivation
 • Belöningar
 • Sökövningar i varierande miljöer
 • Molekylvandring/Vittringslära 
 • Hantering, förvaring och preparering av etikett.
 • Doftdiskriminering/Urvalsövningar
 • Markering
 • Störningsträning
 • Problemlösning
 • Praktisk tillämpning mot operativt arbete
 • Kundbemötande och policy 

Våra vägglushundar

Ansvarig lärare: Susanne Kihl
Susanne har varit yrkesverksam med hund sedan 1984, där hon fått möjlighet att arbeta tillsammans med och utbildats av bland annat Sven Järverud och Reino Oskarsson, som även blivit hennes mentorer genom åren.
Hon har arbetat som hundskötare, dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri, handledare för hunddagis, arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen.

Under sina år som dressör har hon lyckats utbilda och leverera ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar och ledarhundar, samt specialsök hundar av olika slag.

Susanne är utbildad inom Svenska Brukshundklubben och är certifierad SBK lärare i specialsök, spår och allmänlydnad, samt mentalbeskrivare & mentaltestdomare och tycker detta med hundars mentalitet är både viktigt och intressant.

Susanne är även legitimerad yrkeslärare i hundkunskap, entrepenörskap, & djurvård
Mer info finner ni på sidan http://www.hundagarservice.familjehundar.se/Om-mig

Har ni frågor är ni välkomna att ringa mig (Susanne) på 0706-14 14 13. 

Kontakta mig

Här kan du anmäla dig till våra hundkurser. sedan kommer vi att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var kursen hålls.
   

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.