Om Susanne Kihl som driver Hundägarservice
med etablering i Kungälv

Jag & Gusten inne i centralen   Ipse specialsök

Yrkesbakgrund:

Susanne har varit yrkesverksam med hund sedan 1984, där hon fått möjlighet att arbeta tillsammans med och utbildats av bland annat Sven Järverud och Reino Oskarsson, som även blivit hennes mentorer genom åren.

Hon har arbetat som hundskötare, dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri, handledare för hunddagis, arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen och har alltid haft turen att vara anställd.

Susanne har dresserat och levererat ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar och ledarhundar.

Hon fick chansen att påbörja en tre-årig dressörutbildning på Maribo Hundskola, där bl a Sven Järverud var hennes lärare. 
Han utbildade henne mot dressöryrket för flera olika kategorier tjänstehundar, såsom bevakningshundar, ledarhundar och specialsökhundar. Efter dressörutbildningen fick hon anställning som dressör, där hon utbildade och levererade hundar mot uppsatta kravspecifikationer åt Försvarsmakten, SRF mfl.

Susanne har:

 • varit anställd vid FHTE (Försvarets Hundtjänstenhet) som dressör där hon utbildade minhundar mot olika mål, såsom klassisk minhund och ytsökande minhund, samt varit verksam som instruktör vid överföring av hundar till bl a officerare.
 • varit verksam som instruktör vid ”minhundsprojekt” för valpar under FHTE:s ledning.
 • arbetat som sökhundsförare i skyddsklassad industri med sprängämneshund, utbildat och underhållt dressyren för dessa hundar, samt varit verksam som instruktör för upplärning av nya sökhundsförare.
 • dresserat mögelhund som levererades till Tyskland.
 • utbildat och leverarat många olika typer av tjänstehundar till Försvarmakten.
 • arbetat på Göteborgs Djurskyddsförening med omhändertagna hundar via polisen och länsstyrelsen där hon var hundansvarig.

Hundägarservice

 • Företaget Hundägarservice startades 2013 och har sedan dess expanderat i positiv riktning och idag har företaget en verksamhet med yrkesinriktade utbildningar i specialsök,  instruktörsutbildningar i specialsök, spår & allmänlydnad,  utför operativa sök med vägglushund.
 • Hundägarservice har idag två hundar som är utbildade & certifierade att söka och markera levande vägglöss och vi utför operativa sök hos kunder. Den ena hunden är certifierad i Bed Bug Foundation, Larry Hansen och den andra hunden av Gömmets Hundskola, Reino Oskarsson.
 • Susanne har ett utbildningsbevis som intygar att hon genomfört en grundutbildning i vägglusens biologi och ekologi hos Nattaro Labs AB som är experter på vägglöss.
 • Susanne är utbildad och legitimerad yrkeslärare i hundkunskap, djurvård samt entreprenörskap för naturbruksgymnasium.
 • Företaget håller yrkesinriktade utbildningar i specialsök med inriktning mot vägglöss & mögel.

Susanne´s utbildningar i SBK (Svenska Brukshundklubben)

 • Certifierad SBK-lärare i Specialsök (hon har ingått i arbetsgruppen och varit delaktig i skapandet av instruktörsutbildningen i specialsök 2014/2015)
 • Certifierad SBK-ärare i Spår (2015)
 • Certifierad SBK-lärare i allmänlydnad (-97)
 • Utbildad Mentaltestdomare både för nya MT 2017 & MT 2007 (2010)
 • Utbildad mentalbeskrivare (-97)
 • Tidigare även BPH beskrivare (-2012-2014) Beteende & personlighetsbeskrivning hund
 • Auktoriserad B-Tävlingsledare (-92)
Ipse markerar sprängämne i bildörr vid fordonssök
Ipse specialsök markering bildörr

Årets Minhund 1999

Körmeisters Utz ”Natten" utsågs till Årets Minhund 1999 eftersom han var otroligt anpassningsbar i nya miljöer och var lätt att överföra till nya förare och han kom snabbt ut och arbetade operativt, först i Västsahara och därefter i Kambodja.
Detta var en hund som Susanne utbildade till minhund och överförde till hundförare som skulle tjänstgöra i Västsahara tillsammans med "Natten".

Susanne fick ta emot priset i Lisebergshallen under
My Dog den 9/1-2000.
 

Natten årets minhund 

Susanne´s arbetsmeriter med hund

Göteborgs Djurskyddsförening 2009-2013
Hundansvarig för omhändertagna hundar

Hunddressör på Maribo AB 1997,1999,2008
Dressyr av ledarhundar, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri

Fodervärdskonsulent för FHTE 2006-2007

Hunddressör på Spekeröds Hundcenter 2002-2003
Dressyr och försäljning av olika tjäntehundsämnen mot Tull/FHTE och Polis

Hunddressör vid Skaraborgs Flygflottilj F7 1998
Dressyr av bevakningshundar och instruktör för värnpliktiga hundförare

Hunddressör på Försvarets Hundtjänstenhet (FHTE) 1996-1997-1998
Specialdressyr av bevakningshundar, minhundar och instruktör

Hunddressör på Sveriges Hundcenter AB/Hundskolan Syd 1996
Dressyr av tjänstehundar

Hundskötare/Hunddressör på Maribo Hundskola 1991-1996
Dressyr av bla tjänstehund 2 och 3 till flygvapnet och militärpolisen

Hundskötare på Securitas Hundsektion 1984-1991

Kungälvs Kommunal Hundservice 1984-1985
Handledare på Kungälvs Kommuns hunddagis.

Referenser finns och jag har allt dokumenterat på arbetsbetyg.

Min bana med hund började redan som barn då jag började i SBK-u -78 med familjens newfoundland på Kungälvs Brukshundklubb och där jag fortfarande är en aktiv medlem.

skanna0001

Idag har jag en cocker spaniel hane som är utbildad vägglushund och som jag även kommer att tävla bruks med, en schäfertik som numera är pensionär, men tidigare arbetat som vägglushund. Det finns även en schäferhane som sambon tränar och tävlar i elitklass spår och högre klass sök med på fritiden och som arbetar till vardags ihop med mig och söker vägglöss. 

Bruno o jag Göteborg får egna djurpoliser Jag & Jeckov 2

MIN TRÄNINGSFILOSOFI

När jag tränar hund utgår jag från individen där all inlärning sker med positiv förstärkning där jag nyttjar hundens naturliga beteenden, belönar rätt beteenden i rätt funktion och ser till hundens kapacitet och förutsättningar.

Hunden lär sig och utför saker som den själv vinner på. Det vi belönar och tillåter lär den sig, även felbeteenden. Tänk på det!
Viktigt är att man lär sig skilja på uppfostran och dressyr! Man måste våga sätta gränser och ge hunden tydliga ramar, dvs vilka spelregler som gäller.

Jag tycker det är mycket viktigt att man lägger en bra grund i all inlärning oavsett vilken utbildning hunden tränas mot och inte ställer större krav än vad hunden är färdig för.

Min stora glädje är att få följa en hund med sin ägare i en positiv utveckling där de skapar en fin relation till varandra, där hunden lär sig se sin ägare som en resurs i vardagslivet.         

Mitt måtto: Med glädje och trygghet bygger man en bra relation

Ekipagebild   Ekipagebild Milla & Fellim   Ekipagebild alla hundar

 

 

Fellim i skogen

Till minne av Fellim!
Medaljens baksida