Media

"Syns man inte så finns man inte"

Radio:

Intervju om vägglöss i Piraterock

Tidningar:

Reportage om vägglöss i Villa & Fritid

 Nummer 1 2019
Villa & Fritid nr 1 2019 Villa & Fritid

Reportage i Metro 20121001 Göteborg får egna djurpoliser
Göteborg får egna djurpoliser