Blogginlägg

Hundägarservice specialsökskola del 5

Inlärning av markering 

I detta inlägg kommer jag att förklara och visa ett av de sett jag använder mig av vid inlärning av markering, men jag har fler sett som jag kommer visa vid annat tillfälle.

En markering är för mig ett sätt att lära hunden hur den ska uppträda när den hittar en doftkälla och jag brukar relatera till vår bruksgren sök, där jag också brukar lära hunden att söka och hitta figge före den ska markera. Markeringen lärs in separat och tränas parallellt med söket innan jag lägger ihop det. Samma tänk har jag här i specialsöket.

Det finns många inlärningsmodeller även i detta såklart och viktigast av allt är att man hittar ett sätt som passar dig och din hund.

Det jag stöter på vid kurser är att många har lite för bråttom att lära in en markering och har svårt att få kopplat ihop markeringen med söket.

Att lära en hund att fokusera på en synlig hel kong är inte speciellt svårt, men att få det kopplat ihop med att hunden söker - hittar etiketten (kong) och går in i den tänkta markeringen är desto svårare för många.

Jag delar upp inlärningen i flera steg och markering tränar jag in parallellt med sökarbetet och när hunden kan var del för sig så länkar jag ihop det, precis som i all annan träning.

Det är viktigt att man får med hela inlärningsfilosofin och förståelsen för hur man kan gå tillväga. Jag har några filmer där jag förklarar hur jag tänker kring markering och jag har även några filmer som visar hur jag gör. Det är tyvärr lite amatörmässigt filmat, men hoppas ni får en helhetsbild på mitt tänk.

Viktigt att tänka på är att det jag belönar är det som hunden lär sig och detta gäller även felbeteenden såklart. Finns några delar i filmerna som jag egentligen skulle vilja göra om, men tyvärr finns inte tiden för det just nu. Så ni får ta det som det är och hoppas ni får lite insyn i mina tankar iaf. Lycka till!

 


Hundägarservice specialsökskola Del 4

Söka - Hitta & Belöna - Det är mina tre grundstenar i ett sök!

Som jag tidigare nämnt finns det många olika inlärningsmetoder för att nå samma mål, men för mig känns det mest rätt att lägga en bra grund i sökarbetet före jag påbörjar markeringsträning.

Börjar alltid med att låta hunden söka fritt utan koppel för att inte jag som förare ska styra och störa hunden, utan den ska lösa uppgiften självständigt.

En hund med rätt fokus på sökuppgiften och som arbetar målinriktat ger inte upp när det tar emot, det handlar om att hunden vill söka och lokalisera en gömma, sekundärt blir markering.

Däremot när hunden kan grunderna i att hitta så kommer markeringen bli viktig och det handlar om att lära hunden hur man ska uppträda vid en gömma, precis som när man lär in hur en hund ska markera en figge i söket.

Även där börjar jag med hittaövningar, för har inte hunden ett intresse att vilja hitta figgen i skogen så spelar det ingen roll hur duktig den är på att markera en synlig figge.

En tydlig stabil påvisande markering är lättare för föraren att utläsa, än en hund som bara talar om att den har hittat. Det gäller att lära sig att läsa sin hund helt enkelt.

Men som sagt, det finns många olika läror och det viktigtaste tror jag är att man har en "röd tråd" i sin träning och tror på det man gör.
Växla inte mellan olika metoder för det kan nog ställa till det för både dig som förare, men också röra till det för hunden. Sen ska man såklart vara öppen för att ändra om man kör fast och inte kommer vidare i sin träning. Då får man analysera och planera på nytt.

Likaså börjar jag i inlärningen med att skapa retning för att begränsa sökområdet och jag lär då hunden samtidigt ett system och en grund för ett strukturerat sök. En hund använder sig av två olika söktekniker, skanning (grovsök) och detalj (finsök) och jag börjar med skannning och lös hund.

Vill önska er alla ett Gott Nytt År!


Hundägarservice specialsökskola Del 3

Inlärning av etikett - preparat.

När det gäller inlärning av etiketter och hantering av preparat så är det viktigt att man funderar på vad man vill ha sin hund till före man lär in olika preparat, men även att man är noggrann hur man hanterar preparatet när man lär in etiketten på hunden så man inte lär hunden att söka efter en etikett som man inte planerat för, som till exempel att man smittat etiketten med sin egen vittring. 
Hade inte hundarna varit så duktiga på att sortera olika dofter och vara så känsliga skulle hanteringen inte vara ett problem, men tack vare att hunden är expert på att urskilja olika etiketter från varandra måste vi också vara extra noga vid just inlärningen. I början vid inlärningen av etikett så försöker jag undvika en massa bakgrundsbrus, men när hunden väl kan sin etikett så spelar bruset ingen roll.

När jag påbörjar träningen av en specialsökhund så skiljer jag på inlärningen av etikett och sökarbete. Jag brukar börja träningen med att låta hunden få söka efter ett föremål, till exempel en kong, boll, dutt eller liknande, så att hunden får rätt motivation för uppgiften och att den lär sig ett söksystem. Parallellt lär jag in etiketten i urvalsbanan och när båda delarna funkar var för sig så sätter jag ihop dem. 

Lycka till med träningen och Hundägarservice vill önska alla en riktigt GOD JUL!

Julkort1


Hundägarservice specialsökskola Del 2

Då är det dags att skriva några rader igen om hur jag tänker fortsatt inlärning och träning av specialsök.

Detta inlägg kommer att handla om nästa steg i hur jag utvecklar sökarbetet i specialsök. I tidigare inlägget visade jag och förklarade första grundövningen för sök av hel kong åtkomlig för hunden.

Nu kommer jag att förklara och visa nästa steg som innebär att hunden letar efter hel kong som är gömd oåtkomligt för hunden och blir belönad med en kong droppad över huvudet, alternativt med godisbelöning från gömman.

Att skapa retning för det område hunden ska söka i gör jag för att lära hunden att begränsa sökområdet och det blir början till ett strukturerat sökarbete. Hunden ska också söka fritt utan koppel om det är möjligt.

Lycka till med träningen och kanske dyker det upp ett inlägg till före jul!


Hundägarservice specialsökskola Del 1

För ca fyra år sedan började jag att skriva en bok om specialsök utefter mitt tänk som jag såklart lärt mig av olika förebilder, däribland Sven Järverud & Reino Oskarsson, men tyvärr hamnade inte min bok i första prio för mig, då jag haft så många andra viktigare åtaganden, men har nu bestämt mig att skriva den klar under 2021.

Under tiden tänker jag dela med mig av mina tankar hur jag tänker inlärning och träning av specialsök, vilket kommer att publiceras axplock i olika detaljer inom området specialsök här på bloggen. 

Redan 2014 var jag med i gruppen för att skapa och ta fram kursplanen för SBK instruktörsutbildning och jag höll första utbildningen som var en pilot 2015 och tillsammans med övriga lärare i den gruppen har det idag resulterat i att vi har över 100 certifierade SBK instruktörer i specialsök ute på våra klubbar i landet. 

Har också varit väldigt engagerad att SBK ska få till detta med någon form av tävling/prov i specialsök och sedan 2018 är jag med i SBK projektgrupp för specialsök, där framtagandet av ett förslag till regelverk nu är i full gång och SBK prov i specialsök har nu hållits på klubbarna runt om i landet under 2020. Mer info om SBK speciaslök finner ni på SBK:s hemsida. 

Eftersom jag får många frågor kring vad man ska tänka på om man ska göra SBK prov i specialsök, hur går proven till, vad behöver hunden kunna, hur läggar jag upp min strategi? etc. så kommer jag här på min blogg att dela med mig av mitt tänk och erfarenhet genom att publicera lite filmer och text i olika delar som alla kan få ta del av utan någon kostnad. 

Nu berättar jag utifrån mitt perspektiv och hur jag tänker både vad gäller grunder i inlärning och träning efter min tänkta stegringsplan. Det kommer även inlägg som handlar om problemlösning.

Jag vill vara tydlig med att det finns många olika metoder att lära in specialsök på och viktigast av allt är att man är snäll mot hunden och har en "röd tråd" i sin träning, samt att man tror på det man gör.

För att lyckas bra på SBK prov i specialsök så krävs det att hunden har ett stort sökintresse och orkar söka utan att hitta under längre stunder, den ska klara olika typer av miljöer och inte vara störningskänslig, d.v.s. den ska kunna hålla koncentration och fokus på sin uppgift.
Den behöver ha en tydlig markering, men ett stort sug att vilja hitta gömman. 
Här är det viktigt att du som förare lär dig läsa din hund och kan planera ditt sökområde på ett strukturerat vis så du får med dig området inom maxtid. 

När jag påbörjar träning av hundar inom specialsök så försöker jag hela tiden skapa förutsättningar att hunden ska lyckas att hitta och tycka det är värdefullt att finna gömmorna. Det är utifrån detta jag sedan tränar vidare i dressyren med uthållighet och svårigheter i varierande sökmiljöer.

Börjar alltid med att lära hunden söka fritt utan koppel om möjligheten finns och att lära hunden ett söksystem gör jag redan i inlärningsskedet och låter hunden lösa uppgiften så självständigt som möjligt, utan att jag är där och styr.

Hunden ska hela tiden tänka att det lönar sig att söka rakt utanför mig som förare och där ska den också hitta, precis som i uppletande eller annat sökarbete.


Tack för denna gång och del 2 kommer någon gång före jul.